قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1- برای ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس لازم است ابتدا فرم عضویت در سامانه را تکمیل نموده و عضو سامانه شوید.

2- پس از داوری و مشخص شدن قبولی مقالات، شرکت کنندگان بایستی فرم شرکت در کنفرانس را تکمیل نموده و ثبت نام فرمایند.

3- در بخش ثبت نام دانشجویی، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است. در صورت ثبت نام بیش از یک مقاله، ثبت نام به صورت آزاد خواهد بود.

4- در بخش ثبت نام آزاد، هزینه اعلام شده حداکثر برای ثبت نام دو مقاله است، برای ثبت نام مقالات بیشتر، به ازای هر مقاله 300 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

5- 15 درصد تخفیف در مبلغ ثبت نام برای اعضای انجمن در نظر گرفته شده است.

6- هزینه اعلام شده برای چاپ مقاله، دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس، پذیرایی بین نشست ها، و هزینه های ناهار در دو روز کنفرانس می باشد. 

 

 

تا تاریخ 1403/07/30

از تاریخ 1403/08/01

هزینه ثبت نام دانشجویی:

9.000.000 ریال

10.000.000 ریال

هزینه ثبت نام آزاد:

15.000.000 ریال

16.000.000 ریال