چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2024 ) جدیدترین کنفرانس بین‌المللی سالیانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران است که با همکاری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خوارزمی در آذرماه 1403 در محل این دانشگاه در کرج برگزار خواهد شد. این کنفرانس محلی است برای گردهمایی اساتید، صاحب‌نظران و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف جهان، از یک‌سو، و مهندسین و صنعتگران از سوی دیگر، تا تازه‌ترین فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فن‌آوری خود را ارائه داده و به‌این‌ترتیب موجب توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنعت گردند. کنفرانس ISAV2024 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت می‌شود، و ازلحاظ علمی و فنی نیز، دانشگاه‌ها و صنایع متعددی با آن همکاری می‌نمایند.

کنفرانس‌های پیشین:

ISAV2023:
29 و 30 آذرماه 1402
، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کنفرانس و ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

 

ISAV2022:
23 و 24 آذرماه 1401
دبیر کنفرانس و ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی

 

ISAV2021:
17 و 18 آذرماه 1400
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر داود یونسیان

 

ISAV2020:
29 و 30 بهمن ماه 1399، دانشگاه تهران
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر داود یونسیان
دبیر کنفرانس: دکتر محمدرضا حائری یزدی

 

ISAV2019:
4 و 5 دی ماه 1398، دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر کنفرانس و ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر داود یونسیان

 

ISAV2018:
13 و 14 آذرماه 1397، دانشگاه شهید بهشتی
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر داود یونسیان
دبیر کنفرانس: دکتر سید مجید یادآور نیکروش


ISAV2017:
8 و 7 آذرماه 1396، دانشگاه صنعتی شریف
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر مهدی بهزاد

ISAV2016:
17 و 18 آذرماه 1395، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر علی‌اصغر جعفری

ISAV2015:
4 و 5 آذرماه 1394، دانشگاه تهران
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر محمد محجوب

ISAV2014:
19 و 20 آذرماه 1393، دانشگاه علم و صنعت ایران
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر حمید احمدیان

ISAV2013:
4 و 5 آذرماه 1392، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر فرهنگ هنرور

ISAV2012:
6 و 7 آذرماه 1391، دانشگاه صنعتی شریف
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر حمید مهدیقلی

ISAV2011:
30 آذر و 1 دی‌ماه 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر فیروز بختیاری نژاد