*) اطلاعات و جزئیات این برنامه کنفرانس بزودی در همین صفحه اعلام خواهد شد.

**) در ضمن، اساتید و  متخصصان محترم می توانند برای ارایه کارگاه آموزشی در چهاردهمین کنفرانس، با کلیک روی فرم پیشنهاد کارگاه‌های آموزشی، فایل را برداشت نموده، تکمیل و حداکثر تا 20 شهریور 1403 به info@isav.ir ارسال فرمایند. فرم های دریافتی پیشنهاد کارگاه  توسط کمیته راهبردی کنفرانس بررسی، و نتیجه متعاقبا" اعلام می گردد.